Har håp om å finne ei god løysing i bassengsaka

foto