– Eigedomsskatt vil gjere det vesentleg verre

foto