Planen legg til rette for djupvasskai for containerskip og nye næringsareal på Moldestad

foto