Australia vil halde fram med å selje kol i fleire tiår