Lusefilter er ein del av eit forskingsprosjekt

foto