Ungdomsrådet får møtegodtgjersle med tilbakeverkande kraft

foto