Oppdatert plan – legg opp til bevaring av Storeholmen