Opposisjonen gir strykkarakter til nytt «framtidsfag»