Koronatiltaka blir forlengde i Oslo – enkelte lettar for barn og unge