Regjeringa vil lovfeste forsterka klimamål for 2030 og 2050