Litt større auke i talet på koronadødsfall i Spania siste døgn