Heimevernet avsluttar oppdraget sitt på Oslo lufthamn