To alvorleg skadd i eksplosjon i verkstad på Helgeland