Eldre og sjukeheimsbebuarar blir tilrådde ny oppfriskingsdose mot covid-19

foto