KrF prioriterer bistand og sjukehus i det alternative statsbudsjettet sitt