Stenging i samband med arbeid i E39 Lotetunnelen

foto