Nordmenn køyrer meir med elbilar enn bensinbilar

foto