foto
Ein flokk på rundt 40 songsvaner med fleire generasjonar, held til ved Stryneelva ved sentrum i Stryn. Songen deira, karakteristiske trompetlydar, kan høyrast på lang avstand. Foto: ALF LEFDALSNES

Svanene er grasiøse og skinande kvite