Fleire hundre migrantar har prøvd å ta seg inn i Polen frå Kviterussland