Stadbussen hjelper med å få vekk trafikkork i ytre

foto