Barnevernssak får ikkje ny behandling i Strasbourg