Opposisjonsparti krev openheit for å hindre misbruk av støtteordningar