Statsministeren i Sri Lanka går av – blir erstatta av broren til presidenten