Siktinga mot Tor Kjærviks son utvida til å gjelde drap og drapsforsøk