Kystverket prøver å hindre at lasteskip i drift søkk

foto