100.000 flyktningar har returnert frå Pakistan til Afghanistan