No blir det kaldt, spesielt på Austlandet og i Finnmark