Hareide tvilte seg fram til å ikkje leie stortingsgruppa