Bekkevold tek over leiinga av helse- og omsorgskomiteen