Vil ha gardsbruk med 15 mjølkekyr, og solceller på alle låvetak