50 år sidan den store ubåtjakta i Sogn – uklart om det verkeleg var ein framand ubåt i fjorden