Tuvalu vil gå rettens veg for å overleve om landet forsvinn i havet