Stenseng: – Vi skulle veldig gjerne hatt Myrli i presidentskapet