Koronavaksine til barn ned til fem år kan bli godkjend i EU i år