Hongkong-minister går av etter brot på koronareglane