– Eit oppdrettsanlegget her vil vere eit inngrep som vil vere til stor skade og belastning for lokalbefolkninga og miljøet

foto