Relativt låg pedagogtettleik barnehagar i Stad kommune

foto