Britiske universitet evakuert etter funn av mistenkelege pakkar