Ap-utval vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimar