Bolivias regjering skuldar opposisjonen for kupplanar