Kenya og Somalia samde om normalisering etter at oljestrid forsura forholdet