Første avhøyr av advokat Kjærviks drapssikta son er over