─ Ikkje grunnlag for erstatning til Kinn kommune

foto