Regjeringa vil at fleire skal ta utdanning – gir 139 millionar kroner