Kvifor folk køyrer mot einvegskøyring i Skulevegen

foto