Ny partimåling: Nedgangen held fram for regjeringspartia

foto