Væpninga av politiet blir halde oppe i inntil tre månader, opplyser Politidirektoratet

foto