Mindretal på Stortinget kan tvinge fram nyval av president