Tyske helsestyresmakter ber folk unngå store forsamlingar