Uvaksinerte får plikt til å teste seg når husstandsmedlemmer får påvist korona